http://www.ligazachodnia.ecom.com.pl/

http://www.ligasportera.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=81:uwaga-wane-nowy-regulamin-zawodow-liga-sportera&catid=1:newsy